Program för Julmarknaden 2008


Nya friska tag i Byaföreningen behövs

Du får snart en inbjudan till  JULMARKNAD där Marieholms föreningar står för arrangemangen. Där ingår även Byaföreningen, som för närvarande bara har en interimsstyrelse. Vid årsmötet kunde vi inte hitta någon ord- förande.


Nu hoppas vi att någon / några kan ställa sig tillförfogande för någon av styrelseposterna - kanske ordförande. Erfarenhet finns kvar inom styrelsen så det är "riskfritt" att hoppa in.


Hela tiden kommer det upp frågor som berör Marieholm. Exempel på sådana är:

¤  Hur ska stationsområdet utformas för en framtida pågatågsstation ?

¤  Vad ska hända med nuvarande huset om Biblioteket flyttas till Marieskolan ?
¤  Hur ska vi tolka översiktsplanen för Marieholm - där det utlovas mycket ?

¤  Kan vi förbättra firandet av valborg och midsommar ?Vi som är med i interimsstyrelse är:


Sven Månsson              0413 70976      070 544 00 43    fam.maansson@telia.com

Kerstin Nilsson            0413 70705

Nils-Eric Carlsson        0413 70968     070 835 53 66      nilseric@home.se

Olle Håkansson            0413 70732                                     olle.hakansson@tele2.se

Christer Nilsson           0413 70627      070 518 19 68 / 070 202 88 32

Raul Högberg              0413 70277        070 514 32 50       lissten@telia.com

Lillemor Lindström      0413 70685      073 383 75 65      lillemor.l@pavilionclub.se

Solveig Lemnell           0413 70494       g.lemnell@telia.com


Vänta inte utan kontakta någon av oss !   


Tack på förhand !Interimsstyrelsen


Laddran ett projekt i Marieholm

Laddran är, som säkert de flesta redan vet, ett område vid ån (ungefär söder om macken)!

Marken här är inte lämpad för att bebygga, men skulle däremot kunna användas för fritid och rekreation.

Byaföreningen vill därför gärna arbeta för att förverkliga en gammal idé om att skapa gångstigar och dammar till glädje för bybor och gäster som vill "ut i naturen". Samtidigt bidrar grönområdet till att främja en bra miljö för djur och växter. Ett förslag hur det skulle kunna se ut finns redan.

.

Närheten till samhället gör att många kan utnyttja området utan att behöva ha tillång till bil eller annat transportmedel.


För att Laddran ska bli en tillgång för Marieholm, fordras emellertid såväl  tid som pengar. Vi har tänkt oss att ansöka om bidrag från Leader MittSkåne * ,men  det krävs att såväl ideella krafter som privata näringsidkare bidrar. Kommunen kan då bidra med en del av pengarna. Vi hoppas kunna hitta finansiärer och kommer i bästa fall vara klara så att vi kan skicka in projektansökan i början av 2009.


Kanske finns det någon som har fler idéer om vad vi skulle kunna göra?  

 *Leader MittSkåne är en ideell förening med uppgift att utveckla och stärka landsbygden. Verksamheten finansieras både genom insatser från ideella krafter, privata näringsidkare och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Till detta kommer EU-finansiering inom Landsbygdsprogrammet.