Valborgsmäss

Vi samlas vi bålet och har en trevlig kväll, lyssnar på sång och tal.
  • 19.30 börjar det med att Billinge kyrkokör sjunger för oss.
  • 19.45 ca blir det tal som i år hålles av Charlotte Wedelsbäck vår nya rektor på Marieskolan.
  • Efter talet tänder vi bålet.
Vi har under tiden starat upp grillen så det finns häliga glöder för de som så önskar. Elever på Marieskolan kommer att sälja grillad korv med tillbehör.

Väl mött önskar Nils-Eric

Rensning och städning vid majbålet.

Hej glöm inte att det är tid för den årliga städningen och röjningen vid majbålet och Ankedammen. Väl mött kl 10-12 nu på lördag 14/4 medtag verktyg, lövräfsa, grep, grensax- du behöver inte ha med dej allt. Du är även välkommen utan. Byaföreningen bjuder på fika.

MVH Nils-Eric

Fördjupad översiktsplan för Marieholm.

Hej såg att det skall bli en ändring i översiktsplanen, glöm inte att alla Marieholmare nu har en chans att påverka utformningen.
Nedan följer en direkt kopia från Eslövs kommuns hemsida,
www.Eslov.se

Marieholm - Fördjupning av översiktsplanen

Hur ska Marieholm utvecklas?

Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Marieholm. Samhället är på väg in i ett nytt skede där nya förutsättningar innebär flera förändringar.

  • Storgatan kommer inom kort övergå till att bli en huvudgata istället för genomfartsled.
  • Planer finns på en framtida pågatågsstation.
  • Ökat tryck på nya bostäder.
  • Efterfrågan på att se över och utveckla centrumfunktioner i samhället.


Det är därför väsentligt att i ett tidigt skede påbörja planeringen för att möta den framtida utvecklingen i Marieholm. Det är mycket värdefullt för oss att få in synpunkter på hur Marieholm ska utvecklas. Det är dessutom en möjlighet för er att tidigt vara med och påverka framtidens Marieholm.


Välkommen till allmänt startmöte

Tid: Måndagen den 16 april 2007, kl 18.00- 21.00

Plats: Marieskolans matsal i Marieholm

På mötet kommer vi att informera om fördjupningen och tillsammans diskutera Marieholms utveckling. Till vår hjälp kommer vi att ha Håkan Andersson och Per Jönsson, två av kommunens animatorer som är utbildade för att starta processer av olika slag. Politiker och tjänstemän från kommunen kommer att medverka.
Frågor besvaras av Anne-Sophie Rockborn Fehniger, tfn 0413-62 995, anne-sophie.rockbornfehniger@eslov.se
.