Svar på skrivelse till Banverket.

Hej här är svaret från banverket på vår skrivelse.
MVH Nils-Eric


Subject:
VB: Var finns planerna för upprustning av Marieholms banan?


Tack för ditt mejl angående den så kallade Marieholmsbanan. Banverket är i full gång med att - på regeringens uppdrag - genomföra en långsiktig plan för infrastruktur avseende åren 2010-2021. Vi gör detta arbete tillsammans med Vägverket, eftersom planen ska innehålla åtgärder för alla transportslag. Önskemålen om nya projekt runt om i landet är flera och tyvärr kommer pengarna inte räcka till alla projekt.


När det gäller Skåne så är behovet av ny spårinfrastruktur fram till år 2020 11 miljarder enligt Skånetrafiken. Det är ungefär den summan vi har att räkna med för nya projekt - fast för hela Sverige! Banverket har genomfört en idéstudie avseende Marieholmsbanan så vi vet nu vilka åtgärder som behövs och vad de kostar.


De argument som du framhåller har vi också kommit fram till, men tyvärr finns det många projekt i landet som också visar positiv samhällsnytta. I månadsskiftet mars/april har vi vårt första förslag klart och i september ska vi lämna vårt förslag till plan 2010-2021 till regeringen.


Med vänlig hälsning

Jens Möller
Banverket             

Årsmöte 2009

Årsmöte 2009

Möte Centrumhuset "Nu lägger vi ner Byaföreningen"

Hej här är noteringar från mötet. Jag kan inte (får inte enligt lagen) återge sidan 2 som är en deltagarlista med tel. nr.
Som ni ser nedan planerar vi ett årsmöte den 12:e mars troligen på Gästis i Marieholm, mer information kommer.
Hälsningar Nils-EricNoteringar från stormöte med intresserade i Marieholm.

Tid:            2009-02-12, kl 1900

Plats: Centrumhuset i Marieholm


Kallelse och dagordning genom utskick av

 "Nu lägger vi ned Byaföreningen"


Uppropet samlade 39 st intresserade Marieholmsbor (se bifogade förteckning)


Mötet inleddes med att Sven Månsson förklarade varför vi skickat ut denna kanske lite provocerande skrivelse. Orsaken var nämligen att vid årsmötet 2008 fanns det inte några kandidater till styrelseposten bland de 20 del-tagarna.


Att vi bör behålla Byaföreningen framgick mycket klart vid den diskussion som sedan följde. Många bra idéer väcktes också, som t ex att man ska försöka engagera de unga i Marieholm - tänk på alla de nybyggda villorna som har tillkommit på senare år.


Ett antal personer som kunde tänka sig ett styrelseuppdra noterades. Dessa namn överlämnades till den valberedning som utsågs under mötet. Val-beredning blev: Lars Stenlund och Göran Lemnell samt Gun och Jonny Fors. Det blir valberedningens uppgift att till årsmötet den 12 mars föreslå en styrelse.


Efter detta tackade Sven Månsson för att så många ställde upp och avslutade mötet.


Vid tangenternaRaul Högberg


Hej igen ibland blir det långa hopp mellan inläggen.

Hej igen det blir ibland hopp mellan publiceringarna i brist på inspiration från min sida. Jag hoppas inte det stör för mycket. Jag passerade Macken för några dagar sen, en mycket tråkig syn mötte mig, alla pumparna var borta. Jag hoppas verkligen att vi återfår någon ny bensinstation snarast.
Nedan publicerar jag en skrivelse som vi skickat till Kommunen, tycker ni att vi i fortsättningen skall hålla er informerade om sådana saker, säg till på mötet på Torsdag?


Ang. Marieholms banan Eslöv-Marieholm-Teckomatorp.
Skånetrafiken har kommit fram till att Pågatågstrafik via Eslöv - Marieholm - Teckomatorp skulle vara lönsamm från först dagen. Pågatågstrafik behövs också på denna bana, för att avlasta övriga tågtrafik på nätet. Ja, många argument kan man belysas. Dock ser vi inte att några sådana planer finns på Banverkets hemsida över pågående och framtida projekt i Banverkets södra region.

Hur ligger det till med detta?

Vad gör banverket för att få fram pengar till projektet? Banan finns, men man har underlåtit att underhålla/upprusta den till fullgod standard för dagens tågtrafik. Vi anser att detta projekt måste upp på dagordningen. Skånetrafiken är angelägna och kommunen och Skånetrafiken är beredda att ta sina delar av kostnade för stationsområde och vägtunnlar. Allt snack om att region skåne eller kommunen skulle förskottera vet Ni inte leder någon vart. Vidare ser vi vikande marknad för infrastruktur projekt, varför kostanderna skulle kunna bli lägre nu, än det annars blir i en högkonjuktur.


Med hopp om ett possitivt svar

    // Sven Månsson, Marieholms byaförening.   


Nu lägger vi ner Marieholms Byaförening