Information Mars

 • Det verkar som vi har fått en talare till majbålet, Ingrid Sonnander, välkommen!
 • I samband med skolavslutningen, datum ej spikat men troligen en Söndag, skall vi försöka fixa ett pool-party på badet.
 • Vi planerar en "Byavandring" i byn, det blir en historisk essä över affärer, företag mm. längs vägen vi går. Planerad start blir vid badet och vi går därefter längs kvarngatan. En möjlig datum för detta är 10 maj 18.30, mer info kommer på våra anslagstavlor.
 • Som medlem i Marieholms byaförening har du rabatt på OO Byggnadsmaterial i Stehag, "Byggarrabatt" ej kombinerbar med övriga rabatter.
 • Gästis planerar att ha några temakvällar med mat + ett glas vin eller öl samt underhållning, planerat pris 150:-, som medlem i Byaföreningen erhåller du en rabatt på 25:- på detta pris. Dessa kvällar är planerade att ske på följande datum 27/4, 11/5 och 25/5.
Nils-Eric

Våren på väg!

Värmen kommer va gott, blommorna börjar spira kunde inte låta bli att plåta dem.Ha det gott- Nils-Eric

Möte på Marieskolan om nattvandring mm.

Hej jag var på möte på Marieskolans matsal om att eventuellt starta upp nattvandring i Marieholm. Marieholm har ibland upplevt en massa ungdomar som kommer hit från orterna runt omkring. Åldern på dessa barn är från 13 och uppåt, många gånger förekommer det alkohol bland dem. Samma sak hade inträffat i Stehag tidigare men hade lugnat ner sig en del sedan nattvandring startat där.
En kallelse hade gåt ut till alla föräldrar som har barn på Marieskolan om detta möte, vi var totalt 20 stycken på detta möte- 2 st från Eslövs fältgrupp- 4 st från nattvandrarna i Eslöv och Stehag- 8 st från olika föreningar i Marieholm- det kom således endast 6 föräldrar som har barn på Marieskolan dåligt. Om fler är aktiva kommer nattvandringen att bli enklare, så anmäl er till detta ni stöttar era egna barn och deras kompisar.

MVH Nils-Eric

Årsmöte på Gästis

Onsdagen den 7/3 var det årsmöte i Byaföreningen på Gästis i Marieholm. Det var ett välbesökt möte med ca 30-35 deltagare. Dagordningen gicks igenom och val gjordes enligt nedan:
 • Ordförande på ett år Sven Månsson
 • val av 3 ledamöter på 2 år, Nils-Eric Carlsson, Johan Hansson och Raul Högberg.
 • val av 2 ledamöter på ett år, Kerstin Nilsson  och  Christel Persson
 • val av revisorer, Kerstin Johansson och Hanne Nedergaard. Suppleanger Birgitta Dahl och Lena Hansson.
 • val av valberedning på 1 år, Ankie Holmquist (sammankallande), Knut Nordström och Magnus Wetter.
 • Avgående ledamoter, Ankie Hellman och Stig Wendt.
Efter mötet underhöll Tre Herdar oss med sång och anekdoter, det blev många skratt och applåder det hela  var mycket underhållande.


Detta är verkligen dagens ris, skräp på vårt majbål 2007.

Detta ?r verkligen dagens ris, skr?p p? v?rt majb?l 2007.
Skräpet är nu undanplockat och slängt på återvinningsstationen 50 m därifrån. En massa extraarbete för att vi skall få en trevlig och fin gemenskap vid majbålet. Varje år kommer det också ett par sopsäckar med mossa och gräs som måste tas om hand.
Nils-Eric