Nya styrelsens konstituerande möte

Protokoll fört vid Marieholms byaförenings konstituerande möte den 19 mars 2009

  

Närvarande:                      Distribution via E-post

Börje Landby                                           Närvarande samt Nils Eric Carlsson

Kerstin Nilsson

Krister Larsson

Lillemor Lindström

Mattias Färlin

Olle Håkansson

Raul Högberg

Rustan Ligander

Sabina Hansson

Solveig Lemnell

Sven Månsson


1. Mötet öppnades av ordf Rustan Ligander.


2. Dagordningen godkändes.


3. Presentationsrunda. Alla var entusiastiska och vill gärna verka för föreningens bästa.


4. Val av sekreterare. Valdes Lillemor Lindström.


5. Justerare. Valdes ordförande samt Sven Månsson.


6. Val av vice ordf. Valdes Solveig Lemnell.


7. Beslut om vem som tecknar föreningen.

    Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

    Styrelsen beslöt att lämna fullmakt åt kassören Kerstin Nilsson att fritt få disponera på        

    Plusgiro samt i bank innestående medel.


8. Senaste mötesprotokoll

     - Förslag att göra en namninsamling för asfaltering Storgatan/Kvarngatan. Vi avvaktar.

     - Bom vid A-trähuset. Solverig påminner kommunen igen.

     - Brunnen hörnet Klaragatan/Nygatan fortfarande för hög och vattenpölar bildas.

       Raul tar fram bildbevis.

     -Tung trafik Kvarngatan. Krister Larsson tar kontakt med Jörgen Johnsson. Tillsammans      

       gör  de ett förslag till skrivelse" Förbud för genomfart för tung trafik"

- Ungdomsstipedium Rustan och Sven diskuterar detta vid ett möte med MH gården.

- Laddran. Lillemor väntar på beslut om Laddran kan betraktas som ett Leader projekt.

- Banderoller. Beslöts att Solveig beställer 15 st.

- Logotyp. Behövs en bättre! Börje tar sig an uppgiften


9. Årsmötets uppdrag till styrelsen.

    Samarbeta med andra föreningar Påbörjas med MH gården.

    Bilda projektgrupper. Projektgrupp "Tung trafik" startas

.

10 Kallelse via E-postadresser. Godkännes.11. Medlemsmatrikeln. Rustan kontaktar Nils-Eric för övertag.


12. Utskick av medlemsbrev med inbetalningskort. Kerstin gör i ordning materialet och

      kontaktar dem som ska dela ut breven när det är klart för avhämtning


13. Idéer och tankar om föreningen framtida verksamhet. Tas upp senare.


14. Övrigt.

      - Julmarknaden. Solveig efterlyste idéer om vad Byföreningen ska göra.

        Krister Larsson kan antagligen ordna musikunderhållning. Tänk ut fler aktiviteter.

-Risinlämning och städning Ankedammen 4 april 10.00 - 12.00.

       Olle försöker ordna så att plåttaket på grillplatsen blir lagat.

- Valborgsfirande. Arbetsgrupp: Solveig, Börje, Sven, Sabina, Kerstin.

- Midsommar. Kerstin kollar om Klippans folkdanslag kan komma.

- Vi ska synas vid ICA:s marknad torsdagen den 28 maj.

- Brev till kommunen betr nedbrunna huset. Förslaget bör checkas innan det  skickas

   Detta kan Rustan och Lillemor göra.

   Betr önskemål av brev betr längre staket vid Lekplatsen Sundelius park gör vi inget.


15. Nästkommande möten.

      Måndag 6 april samt måndag 4 maj kl 19.00 Biblioteket.

     

16. Avslutades mötet.


Vid protokollet
Lillemor Lindström


Justeras:
Rustan Ligander                                                            Sven Månsson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback