Brev till skånskan

Marieholms byaförenings styrelse är nybildad

I februari kallade Marieholms byaföreningen till allmänt möte. Om man inte kunde få fram en komplett styrelse så fanns hot om nedläggning av föreningen. Vid mötet visade sig att många var beredda att ställa upp för att arbeta för föreningen. Det tillsattes en valberedning vid mötet, och de har nu arbetat. Den 12 mars hölls ett årsmöte och där valdes ordförende och kassör och 7 ledamöter. Utöver styrelsen valdes också några konsulter som ska vara styrelsen behjälpliga. Veckan efter den 19 mars hade den nya styrelsen sitt konstituerande möte. Den nya styrelsen har följande sammansättning: Ordförande Rustan Ligander, kassör Kerstin Nilsson, sekreterare Lillemor Lindström, vice ordförande Solveig Lemnell, vice sekreterare Raul Högberg och ledamöterna Sabina Hansson, Krister Larsson, Börje Landby och Sven Månsson. Som konsulter finns Olle Håkansson, Nils Eric Carlsson och Mattias Färlin.

Närmast på programmet står risinlämning till Majbålet. Det är den 4 april kl. 10.00 till 12.00. Då uppmanas så många som kan också att komma till majbålsplatsen vid ankdammen. Alla som kommer hjälps åt att röja upp så att ett trevligt valborgsfirande kan ske. Alla som kommer bjuds på fika. Sedan blir det traditionsenligt valborgsfirande den sista april.

Byaföreningen sänder nu ut inbetalningskort för medlemskap. Byaföreningen hoppas att många Marieholmnsbor betalar in medlemsavgiften så att föreningen står stark och kan representera byn vid kontakter med olika myndigheter.

    // Sven Månsson ledamot i styrelsen


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback